Kategori: Cinler hakkında daha fazla yazı gösteriliyor.

Cinler Nasıl Varlıklardır

9 sene önce admin tarafından

Cinler “Cin” lafzı ile çok kere insan karşılığı bir varlık kastedilir. Bu kelimenin müfredi “Cinni”dir. Frenklerin “Genie”, Latinlerin “Genius” dedikleri de budur. (Hak Dini Kur’an Dili c. 7, s. 5381) Kur’an-ı Kerim tetkik olunduğu zaman, cinnin yalın bir ateşten hem de çok zehirli bir ateşten yaratıldığı görülmektedir. “Ateşten yaratılmış, muhtelif şekillere girebilen cism-i latif” diye […]

Cinci Hocaların Bakım Şekilleri

9 sene önce admin tarafından

Cinci Hocaların Bakım Şekilleri Suda bakanlar Bir kap içerisini su koyarak ve bu suyun içine, bildikleri ayetleri okumak suretiyle cinleri suda toplayarak onlarla iletişim kurmasıdır. Kitaptan bakanlar Eski din alimlerinin yazmış oldukları bilgilerden faydalanırlar. Geçmiş zaman ki alimler tarafından tertip edilen dualar ve onların verdikleri örneklerden yola çıkarak, kendi bilgilerini de katar ve yorumlarlarını iletir. […]

Cinlerde Evlilik

9 sene önce admin tarafından

Cinleri insanlar gibi düşünebiliriz, onların da erkekliği ve dişiliği vardır. Evlenip çoğalabilirler. İslam alimleri, bu konuda delil olarak Rahman Suresi 55. ve 56. ayeti delil göstermişlerdir, “Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.” Tams, esasen kanamak demektir. Onun içindir ki […]

Cin ve Şeytanın Farkları

9 sene önce admin tarafından

Cin ve Şeytanın Farkları Burada dikkat edilmesi gereken nokta; – Cinler, insanın doğrudan beynine, aklına, düşünce sistemine nüfuz edebilir, o bölgeleri tesir altına alabilir. (Korku, endişe, ürperti, hayal kurma gibi olaylarda olduğu gibi) – Şeytan ise farklıdır, o yaratılış gereği kalbe ve inanç merkezine nüfuz eder. Kalbin yanında bulunan lümme-i şeytaniye denilen yerde, devamlı surette […]

Cinlerde Sahabîlik

9 sene önce admin tarafından

Cinlerde Sahabîlik Efendimiz’i (sav) görüp O’nun sohbetinde bulunan kimselerin “Sahabi” kabul edilmesi gibi, O’nu gören her cin de “Sahabi” kabul edilmiş ve aralarında hiç bir fark gözetilmemiştir. Mü’min olarak Efendimiz’i (sav) görüp O’nun sohbetinde bulunan kimselerin “Sahabi” kabul edilmesi gibi, O’nu gören her cin de “Sahabi” kabul edilmiş ve aralarında hiç bir fark gözetilmemiştir. Hatta […]

Cinler İnsanlara Tâbidir

9 sene önce admin tarafından

Cinler İnsanlara Tâbidir Cinlerin de, tıpkı insanoğlu gibi, farklı farklı huylarda olanları vardır. Onlar da bizim gibi yer, içer, evlenir, çoğalır ve hayatlarını devam ettirirler. Düşünce ve fikir açısından da her zaman insanlarla bir paralellik sözkonusudur. “Bize gelince, bizden iyiler de var, böyle olmayan (kötüler de) var. Biz çeşitli yollara ayrıldık.” (Cin/11) Bugün insanlar arasında […]

Cinlere de Peygamber Gönderildi

9 sene önce admin tarafından

Cinlerin de, kendi başlarına bir alem olduklarına göre düşünülecek olursa, onlara da kendi içlerinden birer peygamberin gönderilmiş olması gayet mantıklı olsa gerek. Daha önceki bölümlerde “cinlerin de birer sorumlu varlık olduğunu” bildirmiş ve “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimizi anlatan ve bugününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi? (denilince) “kendi aleyhimize de […]

Cinlerle temas kurulabilinir mi

9 sene önce admin tarafından

Cinlerle temas kurulabilinir mi? “Bazı insanların ruhları cinlerle temas etmeye, yani ilişki kurmaya müsaittir. Bu tip insanlar çabuk trans haline geçip, bizim buudarımızın dışına çabucak çıkabilirler. Bu sebeple böyle ruh yapısına sahip olan kimseler, cinlerinm alemine geçip, onların buudlarına girebilir ve onların dilleri ve haberleşme usulleri ile haberleşebilirler. Bu bir fıtrat ve yapı meselesidir. Ancak, […]

Cinlerin Görünmesi

9 sene önce admin tarafından

Cinlerin Görünmesi Suyun buharlaşması, katı maddelerin gaz, sıvı ve buhar haline dönüşmesi, atomun parçalanıp enerji dalgaları ve kuantlar haline gelmesi, yıldızların karadelikler halinde ortaya çıkmaları gibi, hayatımızda ve kâinatta görülen âlemden görülmeyene doğru bir faaliyet, bir akış ve bir hamle mevcuttur. Bu İlâhî icraatı tersine düşündüğümüzde ise, görülmeyenden görülene ve bilinmezden de madde olarak müşahede […]

Cinleri Tanıtan Dört Özellik

9 sene önce admin tarafından

Cinleri Tanıtan Dört Özellik “CİNLER”in çok önemli birkaç özelliği vardır ki, bu hususlar konuyu dikkatle tetkik edenlerin asla gözünden kaçmaz. 1. CİNLER`de mantıksal bütünlük yoktur. 2. CİNLER`de büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir. 3. CİNLER`de kendini kontrol mekanizması çok zayıftır. 4. CİNLER`de sürekli tekrarlar mevcuttur. Hangi isim altında, dünyanın neresinde olursa olsun verdikleri tebliğlerde daima yukarıda saydığımız […]

Cinlerin, İnsani Yönlendirmeleri

9 sene önce admin tarafından

Cinlerin, İnsani Yönlendirmeleri Bu tip aldatmalar genelde bir kişinin uyutulması (transa geçirilmesi) sonunda o cinnin; -Ben Mevlana`nın ruhuyum!!!.. -Ben ………. babayım!!!.. Şeklinde kendisini tanıtarak orada bulunan kişilerle bağlantıya geçmesi sonunda; veya kalemle yazı yazarken kalemin kendi kendine yazmaya başlaması ve böylece o cinnin kendisini; -Ben filanca kişiyim!!!.. Diye tanıtmaya başlamasıyla; Veya, gene cinnin filanca evliyadan […]

Cinler İnsanlara zarar verebilirler mi

9 sene önce admin tarafından

Cinler İnsanlara zarar verebilirler mi İman etmeyen cinler insanlarla içiçe yaşadıklarından birçok kimsenin ne durumda olduklarını bilirler ve cinler kendi aralarında birçok insan ile ilgili konuşmalar yaparlar. İnsanların manevi olarak hassaslaştığı, sıkıntılı olduğu dönemlerde, ekseriyetle kalplerine ve beyinlerine hükmederek bilhassa vesvese yolu ile sıkıntı verirler, yanlış yollara sevk etmek için yönlendirirler. İnsanları, imanlarından uzak tutabilmek […]

Cinlerden Dostlarımız Var mıdır

9 sene önce admin tarafından

Cinlerden Dostlarımız Var mıdır? Bilinmelidir ki cinlerin muminleri, insanların müminleri gibi bizim kardeşlerimiz, dünya ve ahiret dostlarımızdır. Bizler gibi mükellef varlıklar olan cinler kendileri gibi görünmeyen olan, müşterek düşmanlarımız olan şeytanlar tarafından saptırılmaya çalışılmaktadır. Görrünmez olmalarından dolayı onları birbiriyle karıştırmamak lazımdır. Şeytanlar cinlerden farklı olup şerlere odaklanmış varlıklardır. Varlıkları peygamberimiz tarafından açıklanan cinler aleminin hayvanları, […]

Cin Çarpması Nasıldır

9 sene önce admin tarafından

Cin Çarpması Nasıldır Cinlerin tasallutu kendi bünyeleriyle ilgilidir. Yaratılış olarak dumansız ateş tabir ettiğimiz şuurlu bir enerji kütlesi olan cinler, kendi bünyelerinden bir çeşit ışın olan manyetik akımlar ve enerjiler çıkarırlar. İnsan, bir molekül yığını olmasına rağmen o da birçok ışın üretir ve yayar. Hatta her insanın vücudu belli bir frekansta enerji dalgaları yayar, bu […]

Cinler Gelecekten haber verirler mi

9 sene önce admin tarafından

Cinler Gelecekten haber verirler mi? Cinler gaipten haber vermez. Gaip, insan hissinin ve bilgisinin idrak edemediği ve ulaşamadığı gizli şeylerdir. Kimi tarotçular, astrologlar gelecekten haber verdiklerini iddia ederler. Doğru değildir. Gaibin anahtarı sadece Allah’tadır. Müslüman cinlerle irtibat kuran kişinin şuuru, maneviyatı yerinde ise cinlerle istişaresine güvenilebilir. İstişare gelecekten haber vermek değildir. Tahminde ve yorumda bulunabilirler. […]

12

Sohbete Bağlan

Yeni insanlar ile farkli sohbetler yap, Hayata renk kat..

Türkiye'nin Mobil uyumlu seviyeli sohbet sitesi

DiniSohbet.NET Sitemizde islamla alakalı herseyi Dini Sohbet sitemizde bulabilirsiniz.